frëngjisht (Afnor)

  • Prizë franceze e gazit Afnor Oxygen për njësinë e kokës së shtratit

    Prizë franceze e gazit Afnor Oxygen për njësinë e kokës së shtratit

    AFNOR (standard francez) MjekësiDalja e gazitt instalohet në pikat e shpërndarjes së sistemeve të gazit mjekësor.Pranoni vetëm adaptorët e lidhjes së shpejtë AFNOR.Lidhja e shpejtë e (matësit të rrjedhës, rregullatori vakum...) Llojet e ndryshme të gazit me adaptorë të ndryshëm të lidhjeve të shpejta.Disponohen priza Montim në mur, montim në kokë dhe montim varëse.

  • Prizë gazi mjekësor standard francez ANFOR për njësinë e kokës së shtratit në spital

    Prizë gazi mjekësor standard francez ANFOR për njësinë e kokës së shtratit në spital

    mjekësordalje gazipërgjithësisht përdoret në formën e fugave vetë mbyllëse.Ai përbëhet nga një prizë gazi vetë-vulosëse dhe një sondë gazi mjekësor.Kur përdoret, futni sondën e zbrazët të gazit në prizën e gazit dhe hapni valvulën brenda në mënyrë që gazi në tub të kalojë përmes zgavrës së brendshme të prizës dhe sondës.Pasi tërhiqet sonda e gazit, elementi fleksibël në sedilje mbyll valvulën dhe gazi është i ndaluar.